Odkazy na další stránky:

informace pro členy

Obsah

INFORMACE O ÚHRADĚ CESTOVNÉHO

Pravidla k proplácení cestovních příkazů.

1. Mění se pravidla pro použití automobilů ve prospěch činnosti oddílu.
2. Úhradě podléhají náklady spojené s:
  a. dopravou na námi pořádaný závod a v rámci závodu,
  b. organizačním zajištěním závodu,
  c. mapováním ve prospěch oddílu po předchozí dohodě.
3. Hradí se výdaje za pohonné hmoty.
4. Sazba je 2,50 Kč za km.
5. Formulář je zveřejněn na webu. Použijte jeden formulář pro jednu osobu.
6. Požadavek na úhradu je možno uplatnit až po uskutečněném (nebo zamýšleném uskutečněném) závodě do 1 měsíce od skončení závodu.
7. Cestovní příkaz musí být řádně vyplněn a následně schválen předsedou klubu (nebo oběma místopředsedy).
V Praze 10. dubna 2017
Cesťáky ke stažení zde.