Odkazy na další stránky:

historie oddílu

Obsah

AC SPARTA PRAHA OB - VÝKLADNÍ SKŘÍŇ ÚSPĚCHŮ

aneb co vypadlo z archívů a z hlav pamětníků

Milí sparťané a sparťanky,
v příštím roce oslaví náš sport už 50. narozeniny. Proto bych rád také ve Sparťánkovi publikoval některá historická fakta, týkající se především OB v Praze. Většinou čerpám ze starých rozpisů a protokolů o závodech a v tomto příspěvku i z knihy B. Koč: Orientační běh, nakl. Olympia 1975.

Nejprve bych rád bych zmínil počátky OB ve světě. První orientační závod se konal už roku 1897 v norském Bergenu. "Pravěk" OB v Československu měl podobu nočních branných her, pořádaných federací proletářské tělovýchovy ve 30. letech. V roce 1935 byla jedna z tříčlenných hlídek zadržena četníky a funkcionáři měli co vysvětlovat, že nešlo o podvratnou akci proti republice. První novodobý orientační závod, od něhož se počítá naše výročí, se konal 22. října roku 1950 ve Chřibech, se startem i cílem u chaty Bunč. Večer před závodem se konala písemná zkouška s topografickým úkolem, který spočíval v co nejúplnějším slovním popisem terénu na spojnici 2 bodů na mapě. Závodilo se na mapách 1:75 000, v nichž byl terén vyjádřen šrafami. Závodily 3-členné hlídky, byla předepsána povinná zátěž v batohu (muži 5, ženy 2 kg) a o výsledku, kromě jednoho měřeného úseku, rozhodovaly přednostně body, získané hlídkou při zkouškách na kontrolních bodech - tužky, kružítka, pravítka a úhloměry samozřejmě s sebou. Pravidla se vyvíjela a zjednodušovala - od r. 1960 to byly jen 2-členné hlídky, zmizela zátěž, zkoušky na trati i limitovaný úsek. Objevují se mapy 1:50 000, kde je terén zakreslen vrstevnicemi. Od roku 1963 se běhají i závody jednotlivců, objevují se první mapy 1:25 000 (originály vojenských topografických map). Mezinárodní federace orientačního běhu IOF vznikla roku 1961 v Kodani, když Československo bylo jedním z 10 zakládajících států. 1. mistrovství Evropy se konalo r. 1962 v Norsku, 1. mistrovství světa v r. 1966 ve Finsku. V r. 1972 se mistrovství světa konalo poprvé u nás - bylo to ve Starých Splavech.

Ale vraťme se k OB u nás. Na počátku 60. let startovali závodníci v těchto věkových kategoriích:

ženy A 19-26 let muži A: 19-30 let ženy B 27-35 muži B 31-40 ženy C nad 35 muži C nad 40

Nejstarší zápis z pražských závodů, který mám k dispozici, je ze závodu v orientačním závodě 2 členných hlídek, který se konal 10. dubna 1960 v prostoru Jarov - Hradiště - Komořany, čili v prostoru, kde proběhl HROB v rámci zimní ligy. Však také počátky OB u nás často HROB připomínaly. Předepsaná výzbroj byla: běžné pomůcky pro práci s mapou, blok, tužka. Každá hlídka 1 balíček pro 1. pomoc a píšťalka. Na startu obdržela 2 mapy 1 : 75 000. Z protokolu: Program závodu - 6,30 sraz závodníků na konečné stanici pouliční dráhy 4. 17 a 21 v Bráníku 6,45 odjezd autobusem do Komořan - hostinec Na srážce. 7,00 příjezd, presentace závodníků, rozprava před závodem, slib a příprava závodníků 8,00 odchod závodníků na nádraží Modřany 8,30 odjezd závodníků vlakem na start do Jarova 8,45 příjezd závodníků na start 9,00 start první hlídky 14,15 příchod poslední hlídky do hostince Na srážce 14,45 vyhlášení předběžných výsledků 15,30 odjezd závodníků a rozhodčích Losování bylo tehdy veřejné a provádělo se o několik dnů dříve. Tohoto závodu se zúčastnilo 11 hlídek, když činovníků a rozhodčích bylo 11. Trať mužů měřila 7,8 km s 480 m převýšením, 5 kontrol. Ženy měly trať 7,2 km a 4 kontroly. Ve výsledcích ale žádné časy nenajdeme. Za čas a plnění úkolů na kontrolách (všechny kontroly byly obsazené rozhodčími) se dávaly body - čím lepší hlídka, tím méně bodů. Takže například vítězná hlídka kategorie muži A - Urban Vl.- Fon V. obdržela 139 bodů, druzí měli o 3 body více.

Jaromir