INFORMACE K ÚHRADĚ PŘÍSPĚVKŮ 2017 - Kreditový systém

Dospělý člen oddílu HD21 a více

Pošle si přes sparťanský účet do 31.1.2017 libovolně velký kredit (nejnižší však 300,-Kč) a sdělí do kterých sekcí chce být zaregistrován Z tohoto kreditu mu bude strhnuta částka za registraci, bude zaregistrován a bude umožněno se přihlašovat do systému ORIS. Z kreditu se bude strhávat částka za startovné i ubytování, které oddíl uhradí pořadateli za člena. Tato částka bude stržena ve chvíli, kdy oddíl startovné uhradí. Kredit je přenosný do dalších let. Pokud nebude moci člen závodit (např. nemoc), je možné mu kredit vrátit (jsou to pořád jeho peníze) . V případě snížení kreditu člena pod 200,-Kč, bude člen informován a bude mu blokováno přihlašování do systému ORIS. Po doplnění kreditu na oddílový účet mu bude přístup obnoven. Je v zájmu každého člena, aby k této situaci docházelo vyjímečně.

Získání oddílového kreditu

Je v interní dokumentaci oddílu.

Co s kreditem kromě úhrady startovného

Kreditu je možno se vzdát ve prospěch oddílu (v tomto případě je možno si vyžádat u hospodářky oddílu potvrzení o daru a použít ho ke snížení daňového základu u svého zaměstnavatele), nebo ho darovat jinému členu oddílu , možno ho využít i k zakoupení potřeb na OB (busoly, oblečení, boty, brýle....) oproti účtence.

Každý bude mít v účetnictví oddílu zaveden svůj vlastní účet, na kterém bude jasně vidět, počáteční kredit (zaslaná částka) a v jaké výši a za co mu bylo sraženo (registrace, startovné či ubytování, které za něho oddíl uhradil) nebo přidáno.

A co děti?

Děti do 10 let – neplatí za registraci – oddíl hradí startovné na OŽ (podmínkou je členství někoho z rodičů nebo prarodičů a jejich účast při pořádání závodů) vše ostatní je hrazeno z kreditu rodičů
Děti 11-14 let – snížená cena za registraci – oddíl hradí startovné na OŽ (podmínkou je členství někoho z rodičů nebo prarodičů a jejich účast na pořádání závodů) vše ostatní je hrazeno z kreditu rodičů
Mládež – 15-20 let – stejný systém, jako dospělí

A co štafety?

Oddílem hrazeno jen startovné MČR klubů a družstev.