Odkazy na další stránky:

fórum

Obsah

Titulek: Sudety cup (21.06.2021 13:44)
Jméno: Basa
Text: Ahoj, neuvazuje nekdo o ucasti na Sudetycup.pl? Rad bych se pridal.
Titulek: starší spar?anský dres (03.11.2020 12:42)
Jméno: Basa
Text: Ahoj, Tomáš Žemla nabízí starší spar?anský dres ve velikosti M(takový ten, kde p?evládá bílá barva). Zájemci o n?j napište na zemlat(zavinac)centrum.cz
Titulek: Oprava (23.07.2019 15:35)
Jméno: Jaromír
Text: Ve svém ?lánku o zájezdu do Lotyšska jsem se dopustil chyby: Gauja Nacional Park je u m?sta Sigulda (nikoliv Jurmala).
Titulek: Volne T nedele 16.6. (15.06.2019 09:08)
Jméno: Pavel Veljacik
Text: Ahoj, Marketa nemuze jet v nedeli do Marianek, tak jeji prihlaska do T je k dispozici.
Titulek: Pražská zimní liga (19.09.2018 14:43)
Jméno: Dana
Text: Hlavní sezóna se nám kvapem blíží! http://sk-praga.cz/pzl/Pzl2019/index.html
Titulek: Pepa Slowiak (07.08.2018 17:56)
Jméno: Miloš
Text: Dnes mi volala R?ženka Farkašová - SloWiaková a oznámila, že Pepa 20.7.2018 zem?el.Kdo jste Pepu znali, v?nujte mu tichou vzpomínku.
Titulek: Dánsko (18.07.2018 18:28)
Jméno: Jaromír
Text: Aby ve fóru nebyla po?ád ta moje novoro?ní zdravice: Koukn?te na fotku v sekci "novinky". Nemám tam spar?anskou ?elenku, nebo? ta se mi trochu promíchala s fidor?í ?okoládou. Provedení kontroly - prkýnko s SI krabi?kami + 2 kolíky evidentn? zhotovené v lese jako jsme to d?lali kdysi. Pro ty tisíce b?žc? je to byteln?jší než stojany, nedá se to tak snadno vytrhnout. O WMOC napíšu ve zvláštním ?lánku.
Titulek: PF 2018 (23.12.2017 09:24)
Jméno: Jaromír
Text: Všem spar?anským orien?ák?m a dalším p?íznivc?m p?eji pohodové svátky a hodn? úsp?ch? v roce 2018.
Titulek: WMOC Dánsko (22.11.2017 15:02)
Jméno: Jaromír
Text: Veteráni, je ješt? pár míst v zájezdu na WMOC s "Haná orienteering". Novinkou je, že se b?ží 3finále: sprintu, krátké i klasiky.
Titulek: Stan (25.09.2017 10:49)
Jméno: Jirka Kavka
Text: oddílový stan již op?t suchý, takže ho nyní bud uložíme u nás k zimnímu spánku nebo, pokud bude zájem, p?edáme n?komu, kdo by ho cht?l na Mistrovství družstev. Pak se prosím ozv?te k p?edání, elegantní možnost by byla v sobotu na Jílovišti, p?ípadn? dle dohody
Titulek: poradani (05.04.2017 23:31)
Jméno: Ostep
Text: Ahoj vsichni. Po letech Vas rad uvidim. Pocitam se zavadenim v sobotu. Protoze po zavadeni pojedu na nedalekou chatu/stavbu, tak musim vzit svoje auto (ale zase behem zavodu tam nebudu parkovat). Muzu cestou nekoho vzit, ale nepojedu zpatky do Prahy. Vyrazim z Vysehradu.
Titulek: PZL (04.04.2017 08:47)
Jméno: Dana
Text: Evka vyhrála PZL!!! Velká gratulace!!! Na?a a Ivoš (který se n?kolik týdn? v hlavní sezon? flákal v Indii) koušou bramboru!
Titulek: Žeb?í?ek B (03.04.2017 18:25)
Jméno: Miloš
Text: Upozor?uji na p?ihlašování do žeb?í?k?. Do B jsou zatím p?ihlášeni jen 3. Tentokrát se p?ihlašování odehrává v ORISu v sekci Žeb?í?ky!
Titulek: Chcete n?kdo p?evzít školku? (30.03.2017 15:52)
Jméno: Pavel V.
Text: Prosím koholi s menšími d?tmi, aby se ujal školky. Ty ?asy, kdy jsme m?li prcky už jsou pry? a já rád budu d?lat n?co jiného. Ozv?te se mi prosím n?kdo. V sobotu 8.4. kdyžtak nabízím 2-3 místa v aut?.
Titulek: Velikonoce (02.03.2017 16:39)
Jméno: Jaromír
Text: Je zaplaceno za všechny, kdo se p?ihlásili do 28.2. (v?etn? Zde?kovy t?locvi?ny). Další dohlášky pla?te prosím už p?ímo po?adateli.
Titulek: Nový ?len (26.10.2016 12:50)
Jméno: Jaromír
Text: Od 25.10. máme nového ?lena. Je jím Honza Slíva, t.?. žijící v Lucembursku. N?kte?í z vás ho pamatují. Dob?í holubi se vracejí.
Titulek: M ?R štafet a klub? (10.10.2016 23:53)
Jméno: Jaromír
Text: D?kuji všem spar?anským ú?astník?m veteraniády, kte?í b?želi za špatného po?así t?eba i p?es sv?j zdravotní handycap. Zvláštní pod?kování Jarmile,necelý rok po operaci ky?le b?žela oba dny. N?kte?í to naopak p?íliš snadno zabalili.
Titulek: Hlavní sezóna za?íná (10.10.2016 19:28)
Jméno: Dana
Text: http://sk-praga.cz/pzl/Pzl2017/index.html
Titulek: vylosovaní spar?ané (11.09.2016 22:25)
Jméno: Jaromír
Text: P?i losování zvláštních cen (nebyla to hlavní výhra-zájezd) po vyhlášení výsledk? na ned?lní KT v Hrab?ticích byli vylosováni mj. spar?ani Honza Tesa?, Ríša Khel a Ondra Vrabec. Protože už odjeli/nebyli na shromaždišti, tak o cenu p?išli.
Titulek: P?ihlášky do B-žeb?í?ku (11.04.2016 21:50)
Jméno: Jaromír
Text: Upozor?uji veterány, kte?í cht?jí b?hat žeb?í?ek B (aspo? 3 závody), aby se do n?j p?ihlásili v ORISu. Uzáv?rka je 18.4.!
Titulek: Pod?kování za po?ádání (11.04.2016 12:12)
Jméno: Jarda Zuna
Text: D?kuji všem po?adatel?m za jejich p?ísp?vek k úsp?šnému po?ádání závod? oblastního žeb?í?ku ve Staré Huti. I p?es problémy s výsledky si myslím, že se závod líbil a všichni závodníci odjížd?li spokojeni.
Titulek: Doprava na Jarní skály (10.03.2016 12:52)
Jméno: Richard
Text: M?l by n?kdo místo v aut? v sobotu na Jarní skály? Díky. R
Titulek: P?ísp?vky 2016 (28.02.2016 09:09)
Jméno: Jaromír
Text: Klubové p?ísp?vky jsou ve stejné výši jako loni. Zapla?te prosím do konce b?ezna! Bližší info v záložce oddíl.
Titulek: Valná hromada (03.02.2016 17:04)
Jméno: Jaromír
Text: Termín sch?ze v restauraci U Papež?: st?eda 24.února, rezervace od 18h, za?átek sch?ze 18:30
Titulek: ML trojúhelník (20.11.2015 11:54)
Jméno: Jaromír
Text: V p?edstihu upozor?uje Pepa Milota na tradi?ní víceetapové závody Jarní trojúhelník, které se uskute?ní ve dnech 20. - 22. 5. 2016. Sobotní (oblastní mistrovství na krátké trati) a ned?lní závod (klasická tra?) se odehrají na mapách z letošních Á?ek (Maršovy Chody). Páte?ní prolog se bude b?žet v rovinatém lese u obce Drmoul, kde se konal finálový závod v radiovém sprintu p?i ME 2015. MLOK Mar. Lázn? bude navíc po?adatelem dvou podzimních oblastních závod? (24. - 25. 9. 2016), které se budou konat na map? finálového závodu z ME v rádiovém foxoringu. V?tšina prostoru je závodník?m dob?e známá pod názvem Lazy, kde se v roce 2007 konaly dva památné závody B žeb?í?ku ?echy. Nov? jsou p?imapované 2km.
Titulek: PZL (23.10.2015 16:31)
Jméno: Dana
Text: http://sk-praga.cz/pzl/Pzl2016/index.html už je to tady
Titulek: M?R štafet (16.10.2015 13:54)
Jméno: Jaromír
Text: Dodate?n? d?kuji všem, kte?í se zú?astnili závod? ve Vracov?. Nenastoupili jsme v nejsiln?jší sestav?, v sobotu se ješt? zranila Markéta, takže 6. místo v HD275 je úsp?ch. S Danou bychom mohli být i na bedn?, protože to bylo hodn? b?žecké. V takovém terénu bez klack? pod nohama už jsem dlouho neb?žel.
Titulek: stafety + družstva (08.09.2015 11:10)
Jméno: Jirka K
Text: Na základ? n?kolika dotaz? sd?luji, že letos nepo?ítám se spoluú?astí na sestavování n?kterých družstev jako loni. Je to moc daleko na to, aby se n?kdo ú?astnil jenom jednoho dne a nejmenší spole?ný násobek D + H je p?íliš velký. Navrhuji se vrátit ke starému systému = dohoda jednotlivc?. Pokud p?íští rok bude zájem a distance bude kratší, rád se znovu zapojím
Titulek: doprava Tachov (03.09.2015 20:17)
Jméno: Dany
Text: ahoj, máte n?kdo místo v aut?? kdyžtak volejte 606 661 865
Titulek: Hledame nekoho do stafety u Telce 12.-13.9. (31.08.2015 23:27)
Jméno: Velja
Text: Ahoj, mame prihlasenou jednu stafetu na sobotu i nedeli u Telce, ale jsme zatim jen dva, Pavel a Marketa. Prida se k nam nekdo? Podle veku pak zmenime na odpovidajici kategorii. Kdyztak email velja@volny.cz
Titulek: Vysledky (16.08.2015 19:41)
Jméno: Dana a Jirka
Text: Velmi dekujeme všem za u?ast - byla 100 % P?eborniky se stavaji : Zeny dlouhá - Silva Muzi dlouhá - Ivos Juniori kratka - Radim Žaci special - David Mezinarodní mistryn? Sparty - Dana (SJI) Celkové výsledky Zeny dlouha¨ Dana H 46: 56 Silva 50:42 Eva 67:52 Helena 75:24 Nada 79:35 Hanka 101:15 Muži dlouhá Ivos 53:01 Vláda H. 55:45 Lada 57:35 Jaromir 65:30 Milos 66:25 Zdenek 67:13 Olda 81:13 Pavel 97:02 Juniori kratka Radim 64:06 Zaci special David 19 :42 Hlavní cena - Kav?í hendikep Ivos - Vláda H. - Olda - Zdenek - Milos
Titulek: Prebor (14.08.2015 10:35)
Jméno: Jirka + Dana
Text: D?kujeme všem p?ihlašeným, p?ihlašek je dost =´budeme se t?šit v ned?li v Malých P?ílepech. Trat? 5.3 km s možností zkrácení na 3.2 km, stejn? jako Davidova speciálka, jsou již p?ipraveny, podrobné propozice pošleme p?ihlášeným na mail. Pokud by si ješt? n?kdo cht?l na poslední chvíli p?ihlásit, tak prosím už výhradn? na m?j tlf., abychom dotiskli mapu
Titulek: Pohár Sparty (10.08.2015 22:52)
Jméno: Dana a Jirka
Text: Zrušily se Rumcajsovky, tak navrhujeme uspo?ádat závody u nás. Už jsme to tady jakžtakž zmapovali, takže m?žeme postavit zkrácenou klasiku a ud?lat Spar?anský p?ebor. Startovali bychom v ned?li kolem 11.h v Malých P?ílepech. Hlaste se nám do ?tvrtka ve?er, když nás bude alespo? 10, tak se akce uskute?ní.
Titulek: Rumcajsovy míle (07.08.2015 17:34)
Jméno: Miloš
Text: P?e?etl jsem si majla od Mrazáka o zrušení kempu a ihned jsem zavolal do turistické ubytovny v P?íhrazech, v které jsme už n?kolikrát byli. Objednal jsem tedy 3 pokoje po 4 postelích, to je 12 lidí. Prosím, hlaste se co nejd?íve abych to mohl potvrdit. Op?t upozor?uji na ubytování v Tachov? na 5.-6.9. Zatím je nás 6.
Titulek: ŽA,ŽB Tachov 5.-6.9. (23.07.2015 11:54)
Jméno: Miloš
Text: P?edb?žn? jsem objednal 10 - 15 míst na ubytování v Tachov? na zaávody 5.-6.9. Zájemci, hlaste se. B?hem srpna to musím up?esnit. http://www.ubytovanitachov.cz/
Titulek: ME v rogainingu (30.06.2015 22:07)
Jméno: Jaromír
Text: Milan Borovi?ka v Sosnovinách o Mistrovství Evropy v rogainingu: "Majitelé lesa se bojí p?eb?hlík? z ?eska, kte?í tam poškozují les a shazují paroží." Jak tomu máme rozum?t? http://www.orienteering.cz/sosnoviny
Titulek: Ubytování na Scottish 6 Days (23.06.2015 11:29)
Jméno: pavel
Text: Zdravím Informace pro všechny, kte?í shán?ní ubytování na závodech Scottish 6 Days. Nabízím 4 l?žkový srub v kempu Camping Pod Heaven. Cena je 430 liber za 10 dn? za srub (31.7-10.8). Platba na míst?.
Titulek: stan (18.06.2015 16:17)
Jméno: Jaromír
Text: U koho skon?il spar?anský tunel (ten nov?jší)? Je tam sice 1 rozpadlá ty?, ale postavit se dá. Doveze ho n?kdo na M?R KT?
Titulek: po?ádali jsme (16.06.2015 10:56)
Jméno: Basa
Text: Bylo to pohodový po?ádání, díky Jaromírovi a všem za hezkej víkend.
Titulek: Po?ádali jsme (16.06.2015 00:30)
Jméno: Jaromír
Text: D?kuji všem, kte?í p?isp?li k úsp?šnému uspo?ádání našeho závodu v B?ezin?. Krom? po?adatel? vlastního závodu zasluhuje zvláštní ocen?ní tým "ob?erstvení" - Jarmila, Ivoš a Pavla Vildmonová, kte?í pracovali celý víkend. D?kuji také t?m, kte?í n?co napekli. V neposlední ?ad? i týmu "školka", který se na poslední chvíli n?jak poskládal - díky Ríšovu apelu. Napilno m?li p?i teplém po?así i nosi?i vody. Chyb?la mi tam jen spolupráce p?i vypisování diplom?, takže jsme nevyhlásili ani jednadvacítky ani veterány.
Titulek: Hungária Kupa (04.06.2015 15:13)
Jméno: Jaromír
Text: P?išla mi pozvánka na 5-denní závody v Ma?arsku v p?lce srpna - Homepage: http://hungariakupa.tajfutas.hu/en/2015
Titulek: Zm?na PPŽ (01.06.2015 07:29)
Jméno: Jaromír
Text: 5. závod Pražského poháru žactva plánovaný p?vodn? do Stromovky byl p?esunut na Vrabce. Fanda Pašek http://roz.ini.cz/ppz15/ http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3154
Titulek: Po?ádáme (18.05.2015 23:17)
Jméno: Jaromír
Text: P?ipomínám spar?an?m, že v sobotu 13.6. po?ádáme závod v B?ezin? u Rokycan. Bude to Oblastní mistrovstvi na klasické trati, tedy trochu náro?n?jší než b?žný žeb?ík. Oddíl LBE po?ádá pak v ned?li middle - se stejným shromaždišt?m.
Titulek: Nový spar?ánek (12.05.2015 11:24)
Jméno: Jaromír
Text: N?kdo z tohoto sv?ta odchází - Torouš bohužel p?ed?asn? - n?kdo p?ichází - Rakovc?m se narodil syn Pavel - 3515 g, 52 cm.
Titulek: Tak ?au, Toro... (07.05.2015 13:55)
Jméno: Št?pán
Text: Torouši, vždycky jsi byl trhlý a roztržitý. Tohle ale bylo zbyte?ný. http://www.horydoly.cz/horolezci/lezec-proslanil-lano-a-zabil-se-v-kanonu-labe.html
Titulek: Bohemia (26.04.2015 23:04)
Jméno: Jaromír
Text: Do 30. dubna jsou p?ihlášky na 5-denní Bohemia za nejnižšší startovné. Odkaz na závody jsou v ORISu, p?ihlašuje se zvláštním formulá?em. Kdo se chce ješt? p?ihlásit, údaje pošlete mn? mailem. Ale podívejte se do toho formulá?e, jaké služby/ubytování chcete. Platí se zvláš? za místo pro stan, zvláš? za každou osobu a p?ípadn? ješt? auto - nebo je možno si zaplatit dopravu na etapy busem. Dnes kon?í p?ihlášky na Advantu za základní startovné.
Titulek: Kompresní podkolenky (20.04.2015 10:08)
Jméno: Jaromír
Text: Kompresní podkolenky by se m?ly za?ít rozesílat tento týden. Z?ejm? to zaplatím z ú?tu a pak vyberu.
Titulek: Jarní trojúhelník (13.04.2015 13:29)
Jméno: Jaromír
Text: Dostal jsem pozvánku na Jarní trojúhelník a podzimní A,B (ty jsou v okrese Tachov). Trojúhelník je 4-etapový a za?íná se tentokrát klasikou! Vše je na ORISu.P?ihlášky do 28.4.
Titulek: Sparta a PZL (31.03.2015 23:31)
Jméno: Jaromír
Text: Sparta ovládla PZL! Máme 1. a 3. místo v obou kategoriích! Zvít?zili Eva a Zden?k, na 3. místech jsou Dana a Ivoš, k tomu ješt? Miloš v desítce (8.), Na?a 11.
Titulek: Závod s MHD (31.03.2015 16:38)
Jméno: Jaromír
Text: Na pátek 17.4. p?ipravil Žaket závod v OB s použitím MHD s 3h limitem - už 5. ro?ník.
Zbývá: 65535 znaků